• huiswerkbegeleiding
 • bijles-basischool
 • bijles
 • informatie-huiswerkbegeleiding

Bijles Nederlands

Nederlands is een van die vakken die in alle andere vakken, het dagelijks leven en natuurlijk ook in de toekomst, terugkomt in allerlei verschillende verschijningsvormen. Wanneer uw kind goed is in de verschillende onderdelen van Nederlands, heeft hij of zij ook een streepje voor in andere vakken.

Waarom bijles Nederlands?

Voor sommige is het lezen van een boek een feest en voor anderen een straf. Ook het schrijven van een brief, betoog of werkstuk kan een helse opgave zijn. Een witte pagina kan natuurlijk worden opgevuld met behulp van wat knip-en-plak werk, maar helaas kunnen toetsen en examens niet op dezelfde manier worden gehaald!

Nieuwe exameneisen en overgangsnormen:

Met de nieuwe examenregels is het extra lastig wanneer uw kind zijn of haar Nederlands niet goed beheerst. In de vakkendriehoek van wiskunde, Nederlands en Engels mag namelijk nog maar één 5 worden gehaald op de eindlijst in het eindexamen. Dit heeft ook zijn weerslag op de overgangsnormen naar alle andere jaarlagen gehad.

Extra uitleg en aandacht:

De bijles Nederlands van Op Maat Studiebegeleiding helpt uw kind bij het begrijpen en beheersen van de stof. Want een heldere uitleg en extra aandacht kunnen net de sleutel tot het geheim vormen.

Zo ziet de bijles Nederlands eruit:

 • De bijles Nederlands wordt een keer per week, gedurende 2 uur gegeven.
 • Er wordt afgestemd op de onderdelen die in een periode op school worden behandeld. Zo kan er zeer gericht aan één of enkele onderdelen worden gewerkt.
  Onderdelen waaraan gedacht kan worden:
  Grammatica, spelling, betogen, samenvattingen, poëzie, brieven, tekstverklaren.
 • Er worden aanvullende uitleg, materialen en opdrachten gegeven.
 • Stukken worden nagekeken en becommentarieerd.
 • Evaluatie van toetsen en contact met vakdocent.
 • Relevante studievaardigheden worden verbeterd om zo zelfstudie en zelfstandigheid te stimuleren.
 • Uitleg in groepjes van 2, maximaal 3 leerlingen om een individuele benadering mogelijk te maken. Waarom? Zo staat uw kind er niet alleen voor en kan er in een prettige sfeer gestudeerd worden.
 • Onderlinge stimulans zorgt voor motivatie. Uw kind komt zonder tegenzin naar de bijles.

Bijles Nederlands wordt gegeven voor een minimale duur van 3 maanden.

Wilt u meer weten? Neem contact op!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring