• huiswerkbegeleiding
  • bijles
  • informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool

Bijles Engels

Voor de ene leerling is Engels praten en lezen bijna een tweede natuur. De correcte tijden en schrijwijzen worden aangevoeld. Helaas ontbreekt het veel kinderen aan een zelfde aangeboren taalgevoel.

Waarom bijles Engels?

Present perfect, present continuous, past perfect, past continuous, de onregelmatige werkwoorden en de juiste zinsbouw... Sommige leerlingen maken hun toetsen op goed geluk.

Nieuwe exameneisen en overgangsnormen:

Met de nieuwe examenregels is het extra lastig wanneer uw kind zijn of haar Engels niet goed beheerst. In de vakkendriehoek van wiskunde, Nederlands en Engels mag namelijk nog maar één 5 worden gehaald op de eindlijst in het eindexamen. Dit heeft ook zijn weerslag op de overgangsnormen naar alle andere jaarlagen gehad.

Extra uitleg en aandacht:

De bijles Engels van Op Maat Studiebegeleiding helpt uw kind bij het begrijpen en beheersen van de stof. Want een heldere uitleg en extra aandacht kunnen net de sleutel tot het geheim vormen.

Zo ziet de bijles Engels eruit:

  • De bijles Engels wordt een keer per week, gedurende 2 uur gegeven.
  • Problemen met de basiskennis worden in kaart gebracht en bijgespijkerd.
  • Er wordt aan de hand van de methoden van school gewerkt, maar er worden ook aanvullende uitleg, materialen en opdrachten gegeven.
  • Evaluatie van toetsen en contact met vakdocent.
  • Relevante studievaardigheden worden verbeterd om zo zelfstudie en zelfstandigheid te stimuleren.
  • Uitleg in groepjes van 2, maximaal 3 leerlingen om een individuele benadering mogelijk te maken. Waarom? Zo staat uw kind er niet alleen voor en kan er in een prettige sfeer gestudeerd worden.
  • Onderlinge stimulans zorgt voor motivatie. Uw kind komt zonder tegenzin naar de bijles.

Bijles Engels wordt gegeven voor een minimale duur van 3 maanden.

Wilt u meer weten? Neem contact op!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring