• bijles
 • informatie-huiswerkbegeleiding
 • huiswerkbegeleiding
 • bijles-basischool

Studiebegeleiding

Het doel van studiebegeleiding:

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs, door middel van studiebegeleiding ondersteunen bij de obstakels waar het schoolleven en de levensfase waarin zij verkeren, hen voor stelt en de handvatten geven om in de toekomst zo effectief mogelijk kennis en vaardigheden eigen te maken (21st century skills).

Pakketten studiebegeleiding

Voor leerlingen uit het eerste leerjaar en uit de eindexamenjaren zijn aangepaste pakketten van studiebegeleiding samengesteld. Het programma studiebegeleiding kan worden ingekocht voor minimaal 3 - tot maximaal 5 dagen in de week om de continuïteit voor de leerling te garanderen. Het is mogelijk om een afbouwtraject in te gaan wanneer uw kind voldoende vooruitgang heeft geboekt in de voorgaande maanden van studiebegeleiding.

Een gemiddelde dag studiebegeleiding:

 • Vanuit school kunnen kinderen samen even uitblazen met een kop thee en een koekje.
 • Er wordt een planning gemaakt op basis van het huiswerk.
 • Uw kind gaat aan de slag en wordt door de aanwezige begeleiding ondersteund (1 op 6).
 • De begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van uw kind.
 • Gedurende toetsweken is de huiswerkbegeleiding open vanaf 10.00 uur.
 • Er zijn uiteraard voldoende computers (1 op 2).

Afstemming met betrokkenen:

 • Regelmatig contact met u, zowel telefonisch als via e-mail.
 • 2 ouderavonden per jaar en aan het eind van het jaar een evaluatiegesprek.
 • Contact met de mentor en vakdocenten.

Expertise:

 • Gezamenlijk beschikken de begeleiders inhoudelijk over kennis van een zo groot mogelijk aantal vakken.
 • Begeleiding van leerlingen met een stoornis binnen het autistisch spectrum, ADHD en ADD.
 • Signaleren van hiaten en problemen.

Neem een kijkje achter de schermen en krijg een beeld van de manier waarop Op Maat Studiebegeleiding werkt en van de sfeer.

 

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring