• informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles
  • bijles-basischool
  • huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding voor het zowel basionderwijs als voorgezet onderwijs, zit daar dan verschil in zult u zich afvragen? Is dat eigenlijk lood om oud ijzer? Huiswerkbegeleiding klinkt bijna hetzelfde als studiebegeleiding en het heeft toch allebei met huiswerk te maken? Bovendien worden de beide termen vaak gebruikt alsof ze inwisselbaar zijn. Huiswerkbegeleiding is zelfs de meestgebruikte term. Vaak een reden voor instituten om dan toch maar die term aan te houden 'Want iedereen weet dan wel waar we het over hebben'. Het feit dat wij dit artikel schrijven, verraadt eigenlijk al dat er wel degelijk duidelijke verschillen bestaan tussen huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding.

Huiswerkbegeleiding:

Veel instituten bieden huiswerkbegeleiding aan. Huiswerkbegeleiding ziet er als volgt uit: Kinderen hebben een vaste plaats om na school, zelfstandig maar onder toezicht, op school, hun huiswerk te maken. Er wordt gewerkt in een lokaal met ruimte voor 20 tot 30 kinderen met 1 docent of begeleider voor de klas of groep. Die docent zorgt ervoor dat er in stilte gewerkt wordt. Zijn de kinderen klaar, dan kunnen ze naar huis. Dit is een leerfabriekachtige aanpak die een individuele benadering en een prettige, positieve en veilige werksfeer in de weg staat. Motivatie, gedrevenheid, inzicht en ondersteuning ontbreken dan algauw bij kinderen.

Studiebegeleiding:

Studiebegeleiding richt zich op alle zaken die met het leren van een kind te maken hebben en is dan ook veelomvattend en kleinschalig. Eerst wordt er gezorgd dat alle randvoorwaarden voor succesvol leren in orde zijn en daarna wordt alle aandacht gericht op het studieproces van de leerling. Bij de randvoorwaarden kunt u denken aan een prettige lichte ruimte, voldoende rustmomenten, een veilige omgeving en overzicht. Voor het leerproces van ieder kind is het belangrijk dat er voldoende begeleiding aanwezig is die niet alleen in het structureren en plannen kan ondersteunen, maar ook antwoord kan geven op inhoudelijke vragen.

Studiebegeleiding gaat uit van de individuele leerling en het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om succesvol door het onderwijs heen te komen en uiteindelijk zelfstandig om te gaan met de enorme hoeveelheden aan nieuwe informatie en kennis die in onze kenniseconomie ontstaan. Het doel van studiebegeleiding is dan ook om kinderen het verschil te leren tussen 'huiswerk maken' (korte termijn) en 'studeren' (lange termijn). Het huiswerk van nu is de voorbereiding van de toets aan het einde van de periode. Handig dus als je de stof al goed bestudeert en samenvat om die paar opdrachten te maken. Die opdrachten worden dan nog eens sneller en beter gemaakt ook.

Studiebegeleiding: Een begeleidingsvorm met één oog op de huidige situatie van een kind en het andere op zijn of haar toekomst!

Wilt u meer weten? Lees dan onze pagina over studiebegeleiding!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring