• bijles-basischool
 • bijles
 • informatie-huiswerkbegeleiding
 • huiswerkbegeleiding

Remedial Teaching

Op Maat Studiebegeleiding verzorgt Remedial Teaching, PreTeaching en Orthopedagogische Remedial Teaching voor kinderen vanaf groep 3 in het basisonderwijs.  

De doelen van Remedial Teaching:

 1. Het herstellen of repareren van hiaten in inhoudelijke kennis en vaardigheden van uw kind. U kunt hierbij ook denken aan sociaal functioneren en de sociale vaardigheden.
 2. Het verbeteren van de strategieën waarmee uw kind verschillende soorten vragen en problemen op kan lossen.

De doelen van PreTeaching:

 1. Uw kind vooraf bekend maken met de stof die op school behandeld zal worden.
 2. Kinderen die meer herhaling nodig hebben of extra moeite hebben met bepaalde onderdelen, vaker met de stof in aanraking brengen, zodat ze de kennis en vaardigheden op school eerder en gemakkelijker eigen maken

De doelen van Orthopedagogische Remedial Teaching

 1. Een kind begeleiden om de benodigde leervoorwaarden te ontwikkelen om tot leren te kunnen komen. Belangrijke leervoorwaarden zijn bijvoorbeeld concentratie, geheugen, informatieverwerking en taakvaardigheid.
 2. Het gaat om kortdurende begeleiding die een kind weer in staat moet stellen om, al dan niet onder begeleiding, achterstanden op het gebied van taal of rekenen in te lopen en weer met zelfvertrouwen te leren.

  meer informatie over orthopedagogische Remedial Teaching vindt u hier.

De inhoud van Remedial Teaching:

De inhoud van Remedial Teaching wordt bepaald naar aanleiding van de kennis en vaardigheden van uw kind en past zich gedurende het traject aan op zijn of haar ontwikkeling. Eventuele signalen vanuit school of thuis worden hierin uiteraard meegenomen.

De vorm van Remedial Teaching:

De vorm van Remedial Teaching kan variëren en de verschillende mogelijkheden worden met u besproken tijdens het intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken wat het beste bij uw kind past en welke aandachtspunten en behoeften er zijn. Indien nodig wordt tevens besproken of er nog aanvullend onderzoek nodig is of dat direct gestart kan worden met de begeleiding. Wat wel vaststaat tijdens de Remedial Teaching, is dat we uw kind op leuke en speelse wijze, systematisch en stapsgewijs leren om kennis eigen te maken en problemen op te lossen. Begrip, kennis en vaardigheden komen dan samen.

De resultaten van Remedial Teaching:

Leerlingen die een van de vormen van Remedial Teaching van Op Maat Studiebegeleiding hebben gevolgd, worden in de klas ervaren als taakgerichter. Een belangrijke succesfactor in de verdere schoolcarrière van uw kind.Bovendien gingen hun kennis en vaardigheden op het gebied van probleemvakken vooruit. Kinderen uit groep 8 scoorden tot wel 7 punten hoger op hun Cito-toets doordat hun kennis en vaardigheden waren verbeterd!

Wilt u meer weten? Neem contact op!

Delen

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring