• huiswerkbegeleiding
  • bijles
  • informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool

Cursus Rekenen

Vanaf dit schooljaar maakt de rekentoets onderdeel uit van het eindexamen!

Vanaf het schooljaar 2015-2016 maakt de rekentoets officieel onderdeel uit van de uitslagregel.

Voor het VMBO betekent dit:

dat de eindcijfers voor Nederlands en Rekenen ten minste een 5 en een 6 moeten zijn.

Voor Havo/VWO betekent dit:

dat de rekentoets onderdeel wordt van de kernvakkenregel, dat wil zeggen: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor eindcijfers Nederlands, Engels, Wiskunde én Rekenen.

Het is daarom van belang dat je rekenkennis up-to-date is. Om je hier zo goed als mogelijk op voor te bereiden, bieden wij de Cursus Rekenen VO. Tijdens deze Cursus komen in een reeks avonden de volgende onderdelen aan bod:

  • Cijferen: grote getallen, decimale getallen, negatieve getallen, breuken.
  • Verhouding: verhoudingstabellen, schalen, procenten
  • Meten en Meetkunde
  • Verbanden: grafieken, tabellen, formules en vuistregels

Naast inhoudelijke kennis is er natuurlijk ook ruim de gelegenheid om te oefenen met de diverse vraagstellingen. De Cursus Rekenen VO start op zaterdag 9 januari 2016.

Mocht u meer willen weten of vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring