• bijles
  • huiswerkbegeleiding
  • informatie-huiswerkbegeleiding
  • bijles-basischool

Basis onderwijs

Voor leerlingen uit het basisonderwijs biedt Op Maat ondersteuning om achterstanden weg te werken en basisvaardigheden te verbeteren zodat leerlingen met een goede basis en op een passend niveau kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

Remedial Teaching, Workshops basisvaardigheden, Masterclass Cito-toets, Bijles groep 7 & 8 voor cito- en entreetoets

  • Planmatige aanpak, die per periode wordt geëvalueerd en bijgesteld.
  • Het kind als uitgangspunt.
  • Begeleiding zoals nodig.
  • Erop gericht om uw kind op zijn eigen niveau te laten functioneren.
  • Met oog op het welbevinden van de leerling.

Een professionele aanpak

De begeleiding voor leerlingen uit het basisonderwijs is professioneel en planmatig, ontwikkeld door RT'ers en psychologen. Door de langere begeleidingstrajecten op te splitsen in kortere periodes, kunnen kleine doelen worden gesteld die regelmatig worden geëvalueerd. Niet alleen geeft dit snel zicht op de ontwikkeling van het kind, maar ook geeft het ruimte voor kleine successen die anders wellicht gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien.

Met de kenmerkende sfeer van Op Maat

Naast de unieke, eigentijdse inrichting die ervoor gemaakt is een kind zich thuis te laten voelen, wordt er veel aandacht besteed aan het welbevinden van een kind. Een kopje thee, een koekje, een praatje en een beloning voor de getoonde inzet aan het einde van de begeleidingstijd geven de kinderen een vertrouwd en gewaardeerd gevoel. Daarnaast wordt er tijdens de begeleiding ook gelet op het eventueel verbeteren van het zelfvertrouwen. Meer zelfvertrouwen voor een vak zorgt er niet alleen voor dat een kind beter in zijn vel zit, maar ook voor een leerling die taakgerichter en zelfstandiger kan werken, wat de ontplooiing van uw kind stimuleert.

Wilt u meer weten over specifieke diensten van Op Maat Studiebegeleiding, dan kunt u hieronder een keuze maken voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen of een informatieaanvraagformulier invullen!

 

Bijles groep 7 en 8 - Entreetoets en Cito-toets

De Entree-toets en de Cito-toets: hulpmiddelen voor leerkrachten om de niveaubepaling van uw kind te doen. In kleine groepjes worden structureel de basisvaardigheden verbeterd en krijgen leerlingen vertrouwen in het toetsmoment, zodat ze scoren op niveau.

Bijspijkerdagen

Hoe start uw kind in het nieuwe schooljaar? Is het gelukt om alles bij te houden of zijn er nog wat dingen blijven liggen? Even wat opfrissen of een paar moeilijke onderwerpen herhalen, dat kan met de Op Maat Bijspijkerdagen.

Brugprogramma

Gaat uw kind bijna naar de brugklas? Maak gebruik van onze jarenlange ervaring met brugklassers om uw kind de tools te geven om het brugklasjaar succesvol te beginnen.

CITOtraining

De Cito-toets is een hulpmiddel voor leerkrachten om te bepalen of ze een leerling op het juiste niveau inschatten. Met deze training worden de basisvaardigheden geoefend en leren leerlingen met gelijksoortige cito-vragen rustig met de cito-toets om te gaan. LEES VERDER VOOR ONZE VROEGBOEKACTIE!

Entreetoets Training

De Entreetoets eind groep 7 is een onderdeel van het Citovolgsysteem en stelt leekrachten in staat om te bepalen op welk niveau leerlingen functioneren. Het vormt het uitgangspunt van groep 8 en de basis van het advies dat leerlingen krijgen voor de middelbare school. LEES VERDER VOOR ONZE VROEGBOEKACTIE!

Op Maat Diagnostiek & behandeling

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school of helemaal vastlopen. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen.

Remedial Teaching

Remedial Teaching is individuele begeleiding voor leerlingen van groep 4 t/m groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen uit het voortgezet onderwijs met met leerproblemen. Persoonlijk afgestemde begeleiding op de om achterstanden in te lopen, vaardigheden op te doen en plezier in leren op te bouwen!

Kinderen kunnen bij ons terecht voor lezen, spelling, rekenen, concentratie, zelfvertrouwen, vreemde talen en Nederlands.

Workshops basisvaardigheden groep 7 en 8

Workshops basisvaardigheden: In enkele weken een belangrijke basisvaardigheid onder de knie. Rekenen met breuken, procenten, werkwoordspelling of begrijpend lezen, in een aantal bijeenkomsten wordt dat ene moeilijke onderwerp behandeld.

Deze website gebruikt cookies voor optimaal gebruiksgemak. Lees de Privacy Verklaring